szkolenie kadry i płace online


Sprawdź, jakim sposobem liczyć wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za dyżur lub za wczasy wypoczynkowy. Przekonaj się, czyli właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z najtrudniejszymi przypadkami liczenia odpraw, ekwiwalentów czy potrąceniami z wynagrodzeń. Dnia stycznia wchodzą w życie ważne zmiany w liczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmienia się podobnie rozliczanie umów zlecenia. W tej artykułowi internetowym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmian, kilkadziesiąt przykładów liczbowych, zestawienia i tabele przydatne w codziennym liczeniu płac. Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób zmiana płacy minimalnej w roku wpływa na składki ZUS, świadczenia, pracownicze i inne należności, które składniki pensji wliczamy w roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia, jakże w roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową, w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku, w który sposób w roku wygląda oskładkowanie umów zlecenia. Rozdział. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od stycznia Wzrost płacy minimalnej = podwyższenie innych świadczeń Minimalna zarobek zwiększy również stawkę godzinową Przestępstwa skarbowe Rozdział. Korygowanie regulaminu wynagradzania Wynagrodzenie minimalne od stycznia r Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania Rozdział. Wynagrodzenie zasadnicze Obliczanie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych Pytania i odpowiedzi Pomniejszanie miesięcznej pensji za chorobę przypadającą na wszystkie dni robocze w miesiącu Wpływ na stałą pensję choroby trwającej kilka dni, z których tylko jedynka jest roboczy Rozdział. Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną Sposoby rekompensowania realizowania obowiązków służbowych w dniu wolnym od pracy Wyliczanie normalnego wynagrodzenia oraz dodatków należnych za pracę w godzinach nadliczbowych Płaca określona stawką godzinową Płaca określona w stałej miesięcznej wysokości Płaca zmienna bez wyodrębnionej stawki miesięcznej i godzinowej (np. prowizyjne innymi słowy akordowe) Pytania i odpowiedzi Sposób liczenia wynagrodzenia w miesiącu odbioru całego dnia wolnego za przepracowanie kilku godzin w wolną sobotę Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej dłużej niż godz Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy dwóch różnorodnych stawkach należnej pensji Zaległa podwyżka a przeliczenie zapłaty za nadgodziny Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym z racji święta przypadającego w sobotę Rozdział. Wynagrodzenie za ordynans Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo Rozdział. Premie i nagrody Nagroda Premia regulaminowa Premia uznaniowa Różnice pośród premią a nagrodą Najważniejsze różnice między premią a nagrodą Szczególne typy nagród regulaminowych PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Rozliczenie podatkowo-składowe premii nagrody wypłacanej byłemu pracownikowi Rozliczenie premii przysługującej tak jak za okresy pobierania świadczeń chorobowych Rozdział. Wynagrodzenie za wczasy Etapy wyliczania wynagrodzenia za wczasy wypoczynkowy Stawka przechodzi na następny miesiąc Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe Pytania i odpowiedzi Wpływ przemiany systemu wynagradzania na płacę za wczasy wypoczynkowy Wprowadzenie stałej stawki miesięcznej innymi słowy godzinowej Zmiana na system prowizyjny czyli akordowy Wyliczanie wynagrodzenia za wakacje po długotrwałej chorobie Kalkulowanie wynagrodzenia za wakacje po zakończeniu urlopu macierzyńskiego Rozdział. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom Ogólna charakterystyka ekwiwalentów Obliczanie ekwiwalentu urlopowego PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie Rozdział. Ryczałty wypłacane pracownikom Ryczałt za nadgodziny Ryczałt za godziny nocne Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy Sposoby pomniejszania ryczałtu za nadgodziny i pracę nocną za okres nieobecności w pracy Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych Zasady kalkulowania ryczałtu, jego maksymalne limity i kwoty PIT i ZUS Rozdział. Odprawy i odszkodowania Odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji Różnice wśród odszkodowaniami PIT i ZUS Oskładkowaniu podlegają przeciwnie zaś świadczenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia Wyliczanie procentowego podatku od odszkodowań i odpraw Pytania odpowiedzi Wpływ niewypłacenia należnej premii na podstawę odprawy Z którego dnia załatwiać wcięcie zatrudnienia w kontekście stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych Rozdział. Świadczenia chorobowe Najniższa podstawa Choroba w pierwszym okresie zatrudnienia (na przykładach) Pytania i odpowiedzi Uzupełnianie wynagrodzenia, jak pracownik chorował i przebywał na urlopie w jednym miesiącu Uwzględnianie w podstawie zasiłków wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą Liczenie świadczenia należnego za niezdolność chorobową na bazie zarobków osób zatrudnionych na takim samym czyli podobnym stanowisku pracy Uzupełnianie wynagrodzenia z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek Wpływ na podstawę chorobową zmiany wymiaru czasu pracy Jaki postąpić, gdy na ustalony okres nakładają się zwolnienia lekarskie jedno wystawione z choroby pracownika, a drugie w związku ze sprawowaniem opieki powyżej dzieckiem Rozliczanie zasiłku zleceniobiorcy Wsteczna podwyżka i jej oddziaływanie na chorobowe Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego Rozdział. Świadczenia socjalne PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Wycieczka opłacona z ZFŚS nie jest przychodem Czy można utworzyć dobrowolnie ZFŚS w końcówce roku Rozdział. Samochód firmowy Częściowa odpłatność zmniejsza korzyść Ryczałt a koszty paliwa Telefon służbowy Rozdział. Podróże służbowe Pomniejszanie diet z tytułu posiłków Podróże kierowców PIT i ZUS Posiłek na pokładzie samolotu a obniżka diety Kilometrówka dla zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe a podatek Rozdział. Świadczenia medyczne Rozdział. Umowy cywilnoprawne Minimalna stawka godzinowa Oskładkowanie zleceń Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy toż zawarta z innym podmiotem Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia Pytania i odpowiedzi Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia Zlecenie zawarte z uczniem studentem w czasie wakacji Czy o stycznia można zawierać umowy zlecenia przewidujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Rozdział. Potrącenia z wynagrodzeń Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego w roku Kwota wolna przy niepełnym etacie Wysokość kwot wolnych od potrąceń w (w zł) proporcjonalna do wymiaru etatu Kwota wolna na przełomie roku Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracęRóżne świadczenia i jedna suma wolna od potrąceń