program do kadr


Artykuł internetowy o dokumentacji pracowniczej zawiera obszerną bazę wzorów pism pracowniczych wynikających z przepisów stosowanych w zatrudnieniu. Szczegółowo omawia zasady zatrudniania, udzielania urlopów, rozliczania nadgodzin i prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W artykułowi internetowym Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem specjaliści ds. Kadr znajdą:gotowe wzory dokumentów kadrowych,komentarze do wzorów z obszaru prawa pracy,instrukcje wypełniania wzorów,odwołania do podstaw prawnych. W poradniku znajdują się m.in. następujące wzory dokumentów:umowy o pracę (na termin określony, nieokreślony, okres próbny)umowy cywilnoprawne w zatrudnieniuwnioski urlopowe (o wczasy wypoczynkowy, macierzyński, wychowawczy, ojcowski, rodzicielski, adopcyjny, bezpłatny)informacja o wymogach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczychkarta ewidencji i grafiki czasu pracypolecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróżykarta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP wypowiedzenie warunków pracy innymi słowy płacywypowiedzenie umowy o pracę także świadectwo pracyregulamin pracy, zfśs, wynagradzaniaprocedura polityki antymobingowej, kar porządkowych oraz wprowadzania indywidualnego czasu pracy Tym co odróżnia ten poradnik od innych, są komentarze i wyjaśnienia do każdego punktu wzoru. W artykułowi internetowym Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem uwzględniono najświeższy status na listopad, przy czym główne informację np. dotyczące czasu pracy, czyli urlopów pozostały przygotowane z uwzględnieniem kalendarza na r. Artykuł internetowy jest niezbędnym narzędziem na rzecz każdego pracownika działu kadr, który potrzebuje aktualnej informacji na temat sposobu wypełniania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.Poradnik koncentruje się wokół istotnego zagadnienia prawa pracy, jakim jest specyfikacja pracownicza.Kodeks pracy także inne akty prawne nakładają na pracodawców obowiązek sporządzania wielu dokumentów. Wszystkie etapy stosunku pracy począwszy od momentu przyjęcia do pracy, poprzez trwanie zatrudnienia, skończywszy na jego rozwiązaniu są dokumentowane za pomocą np. umowy o pracę, informacji o zapoznaniu pracownika z dodatkowymi warunkami zatrudnienia, karty ewidencji czasu pracy, porozumienia zmieniającego, wypowiedzenia umowy czyli świadectwa pracy. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie dokumentacji pracowniczej szukają informacji na jakiej podstawie, jakiej treści i w jakim terminie pracodawca powinien zapoznać wszystkich pracowników z określonymi obowiązkami albo uprawnieniami. Wychodząc naprzeciwko potrzebom działów kadr, przygotowaliśmy publikację, w której znajdują się najważniejsze pisma i formularze pracownicze wraz z objaśnieniami. Pisarze w swojej pracy zajmują się zagadnieniami kadrowymi, dzięki z jakiego powodu doskonale znają problemy towarzyszące powstawaniu tych dokumentów.Każdy rozdział na temat wybranego dokumentu pracowniczego zawiera:komentarz stanowi wprowadzenie w omawiane zagadnienie, wyjaśnienie obowiązujących przepisów, wskazanie podstaw prawnych, terminów sporządzania pisma;wyjaśnienia do wzoru są to uszeregowane zgodnie z budową dokumentu wskazówki, jak wypełnić puste pola, w jaki sposób modyfikować znaczenia niektórych zapisów dokumentów, by odpowiadał on specyfice danego pracodawcy, które elementy pisma są obowiązkowe, a jakie zależą od woli stron, itp.; wzór dokumentu jest pismem, które po wypełnieniu stanowi dokument zgodny z obecnymi przepisami prawnymi. Dodatkowo wzory zamieszczone na CD w formie edytowalnej stanowią gotowe formularze do skopiowania, modyfikacji, wydruku lub przechowywania w formie elektronicznej.