Kategorie: 241

Rekomendowane standardy i dobre praktyki

Rekomendowane standardy i dobre praktyki. i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy to znaczy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów. Wystarczy.

Istota i pragnienie coachingowego

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie,.

Upadłość i postępowanie konsumenckie

Upadłość i postępowanie konsumenckie jakże upadłość przedsiębiorcy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu.

Umowa co po umowie deweloperskiej do wszystkich osób prawnych

Umowa - co po umowie deweloperskiej do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, wszak też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby.

Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem

Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia.

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady.

Nowe prawo budowlane aktualizacja poprzez

Nowe prawo budowlane - aktualizacja poprzez marszałków województwa baz danych wyłączenie stosowania art 11-12b także art 42-46w Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na.

Jakie dokumenty powinny być podpinane pod

Jakie dokumenty powinny być podpinane pod ewidencję czasu prac oraz jakich dokumentów nie należy podpinać pod ewidencję czasu pracy? jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe.

Możliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego

Możliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników.

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp z oo ustawa

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp. z o.o ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za nieistnienie prowadzenia rejestru udziałowców czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 6 miesięcy,.