kadry online


W publikacji znajdziesz użyteczne informacje i wskazówki odnośnie do zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa. Sprawdzisz, z jakiego okresu brać pod uwagę przychód, jakie składniki wynagrodzenia (premie, nagrody, dodatki, itp.) uwzględniać. Dowiesz się, w który sposób nadzwyczaj ważne są zapisy regulaminów wynagradzania i premiowania. Żeby wskazać podstawę wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi, po pierwsze ustalamy, z jakiego okresu bierzemy wynagrodzenie, potem decydujemy na podstawie przepisów ustawy chorobowej, jakie składniki wynagrodzenia musimy wliczyć, a które pomijamy. Najwięcej problemów pojawia się przy ustalaniu, jakie składniki wynagrodzenia trzeba wziąć pod uwagę w podstawie wymiaru i w jakiej wysokości, a jakie pomijamy i dlaczego. Wyjaśnienie tych wszystkich obiekcje można odszukać w artykule. Dzięki artykułowi internetowym dowiesz się:- w który sposób usztywnić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli prawo do świadczenia powstało przed upływem miesięcy zatrudnienia,- co decyduje o tym, że premie, nagrody oraz dodatki powinno się wliczać do podstawy wymiaru,- na czym polega uzupełnianie wynagrodzenia na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru zasiłku,- według jakich zasad w podstawie wymiaru uwzględniamy składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu,- który wpływ na podstawę wymiaru mają zapisy w regulaminach wynagradzania i premiowania.