Ogólne zasady ochrony konsumentów na rynku finansowym model


Ogólne zasady ochrony konsumentów na rynku finansowym model G20. Wynagrodzenie w umowach autorskich. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych albo innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w toku planów IT, szczególne reguły ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z aspektu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a również różnorodność stosowanych poprzez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w ramach przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest z jednej strony zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie zasady kształtowania kontraktów licencyjnych także innych umów dotyczących praw autorskich, osobliwy przepisami zakres swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej rozpatrywanie w tej chwili funkcjonujących w toku sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Szkolenie ma istota warsztatowy zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej znajomości ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w ramach planów IT. W końcowej części artykułu podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania informacji zdobytej w jego trakcie. Artykuły przeznaczone są zwłaszcza na rzecz osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji wzorców i przedsięwzięć związanych z korzystaniem albo udostępnianiem oprogramowania albo systemów IT, w tym: dyrektorów działów IT, menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących wykorzystywania z praw własności intelektualnej, osób biorących udział w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach informatycznych, ustawa o usługach turystycznych impreza turystyczna koordynatorów nadzorujących realizację projektów IT związanych z korzystaniem czyli udostępnianiem oprogramowania, pośredników w dystrybucji oprogramowania komputerowego, prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania. Popularne modele licencyjne: named user, concurrent floating user, site server CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP). Co w IT jest chronione prawem autorskim? Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego Prawo autorskie a współpraca w projektach IT współtwórczość twórczość zależna Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych Twórczość pracownicza Umowy prawnoautorskie Między przeniesieniem praw a licencją różnice konstrukcyjne Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach kiedy możliwe kiedy wskazane Umowy licencyjne Licencje wyłączne i niewyłączne Sublicencje Ograniczenia terytorialne Okres obowiązywania licencji Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie Wynagrodzenie w umowach autorskich Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych SaaS i bezlicencyjny model korzystania z oprogramowania kiedy i jak możliwy? Amortyzacja wydatków na nabycie uprawnień autorskich zadanie WNiP Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software) Ideologia dlaczego wolne, dlaczego otwarte? Wolne oprogramowanie a open source czyli to na pewno to samo? Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i noncopyleft (BSD, Apache) Licencje open content Obrót używanym oprogramowaniem przydzielenie licencji i wyczerpanie praw autorskich Studium przypadku – praca wspólna

Komentarze: 3


noavatar.png
Katarzyna Dokukin 2020-04-29

Naprawdę doceniam ten post. Na to wszystko! Dzięki Bogu znalazłem to na Bing. Zrobiłeś mój dzień! Dzięki jeszcze raz!

noavatar.png
Janusz Borkowski z prawa i postępowania administracyjnego 2020-05-10

Łał! Może to być jeden z najbardziej korzystnych blogów, jakie kiedykolwiek dotarliśmy na ten temat. Zasadniczo Wielki. Jestem też ekspertem w tym temacie, dlatego potrafię zrozumieć twoją ciężką pracę.

noavatar.png
Anna Gierusz z grupy kapitałowej 2020-05-19

Przez chwilę byłem nieobecny, ale teraz pamiętam, dlaczego kochałem tę witrynę. Dzięki, spróbuję sprawdzać częściej. Jak często aktualizujesz witrynę?