Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem


Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej oraz wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej albo stykają się z takimi problemami w pracy. Na co to prawa własności intelektualnej zapraszamy zarówno kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty innymi słowy usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT lub innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeżeli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który trybunał co to jest prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.