Inne

Umowa co po umowie deweloperskiej do wszystkich osób prawnych

Umowa - co po umowie deweloperskiej do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, wszak też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Inne

Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem

Nowe prawo roszczenie o odszkodowanie wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to jest prawo własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Inne

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Inne

Jakie dokumenty powinny być podpinane pod

Jakie dokumenty powinny być podpinane pod ewidencję czasu prac oraz jakich dokumentów nie należy podpinać pod ewidencję czasu pracy? jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Inne

Pracownik w koronawirus Praca zdalna

Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób organizacji czasu pracy Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest przedtem ongiś zapomniany. Zmienia się nie tylko.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Inne

wieloletnia prognoza finansowa a wieloletni

wieloletnia prognoza finansowa a wieloletni program inwestycyjny. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-17 Inne

Ogólne normy ewidencji darowizny

Ogólne normy ewidencji darowizny w jednostkach oświatowych. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upełnomocnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-17 Inne

Funkcja ewidencyjna rachunkowa księgowa klasyfikacji budżetowej

Funkcja ewidencyjna (rachunkowa, księgowa) klasyfikacji budżetowej. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-17 Inne

objaśnienia do wieloletniej prognozy

objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy to Zbilansowana Karta Wyników definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-17 Inne

jak wypełnić Tarcza antykryzysowa zwolnienie

jak wypełnić Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy w najwyższym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to także składek za przedsiębiorcę,.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-05-26 Inne