program symfonia kadry i płace

Artykuł o kadrach i płacach kładzie pchnięcie na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło informacji nie tylko dla pracowników kadr pomimo tego na rzecz wszystkich.

Zobacz więcej

Usługi

Co oferujemy

program do kadr i płac

KALENDARZ DLA KADROWYCH I KSIĘGOWYCH z sektora prywatnego i publicznego na rok!

program płacowy

W artykule Czytelnik znajdzie wyjaśnienia dotyczące obniżonego wieku emeryt

symfonia handel demo

Artykuł o przepisach i zestawieniach kadrowych to niezbędne narzędzie pracy

kadry i płace program darmowy

Artykuł o dokumentacji pracowniczej obejmuje obszerną bazę wzorów pism prac

program kadrowo płacowy

Celem opracowania jest kompleksowe reprezentacja tematyki tworzenia regulaminu z

outsourcing kadrowo płacowy

publikacja internetowa to praktyczny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach do

regulamin pracy

Zebrane w jednym miejscu metody rozliczania różnych świadczeń jakie pracodawca może przyznać pracownikowi. Prezentacja różnic jakie występują mając na uwadze na źródło finansowania świadczenia. W artykule prezentujemy sposoby rozliczania świadczeń jakie pracodawcy mogą przyznać swoim pracownikom. Poruszamy zadania finasowania świadczeń z ZFŚS także środków obrotowych. Opisujemy podatkowe konsekwencje finansowania poprzez pracodawcę m.in. dojazdów do pracy, uzywania służbowych aut do celów prywatnych, kursu prawa jazdy, prezentów i imprez okolicznościowych, również posiłków regeneracyjnych. Na ostateczność roku trzeba skorygować odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS jako narzędzie polityki personalnej Inwentaryzacja Prezentacja w bilansie Korzystne na rzecz pracowników i przedsiębiorców reguły rozliczania bezpłatnego dowozu do firmy Nie zawsze można skorzystać ze zwolnienia Transport pracownika autem osobowym nie uprawnia do zwolnienia Zwrot kosztów przejazdu nie da korzyści w PIT Zakup biletów podobnie nieopłacalny podatkowo Zleceniobiorca to nie pracownik Przewiezienie pracownika z firmy do miejsca pracy bez PIT Opodatkowanie świadczeń może być wyłączone na podstawie innych ustaw Świadczenie usług transportowych za opłatą z % stawką VAT Firma nie naliczy Vat od dowozu, który leży w jej interesie Wydatki na dostęp to koszty działalności operacyjnej Przychód pracownika korzystającego ze służbowego auta w celach prywatnych rozliczamy ryczałtem Nieodpłatne świadczenie podstawą wymiaru składek % VAT do odliczenia Nakłady na eksploatacje ujmuje się na kontach rodzajowych Wydatki na zajęcia prawa jazdy dla pracownika można zaliczyć do kosztów Brak wyliczenia kosztu w art. ustawy o CIT Opłacenie kursu przez pracodawcę może być przychodem pracownika Wydatek nie powinien być poczyniony na cele osobiste pracownika Księgowanie wydatków zależy od tego, oznacza to był to na rzecz pracownika przychód Szczepienia przeciw grypie mogą użytkować ze zwolnienia podatkowego Przychody ze stosunku pracy Niektóre przychody pracownika są zwolnione z opodatkowania Zwolnienie z VAT Ujęcie w księgach Przychód można okroić o wydatki spojone z zakupem napojów dla pracowników Wydatki na napoje mogą być kosztem podatkowym U pracownika nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu Posiłki regeneracyjne na rzecz pracowników przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów Pracownik ma prawo do ciepłych napojów również posiłków Świadczenia na rzecz pracowników związane z bhp wolne od PIT Zimowe wydatki pracodawcy wolno potrącać w kosztach Posiłek profilaktyczny nie jest świadczeniem podlegającym VAT Odliczenie podatku nie zawsze dopuszczalne Ujęcie w księgach Udział pracownika w firmowej wigilii nie podlega opodatkowaniu Świadczenia od pracodawcy może otrzymać również rodzina pracownika Świadczenia mogą być finansowane z ZFŚS Finansowanie ze środków obrotowych jest bezpieczniejsze Pracodawca może zorganizować zabawę choinkową na rzecz dzieci pracowników Księgowanie wydatków zależy od źródła finasowania Bożonarodzeniowe wydatki mogą pomniejszyć przychód firmy Prezent dla dziecka przychodem jego rodzica Świadczenia na rzecz emerytów z wyższym limitem zwolnienia Bon towarowy skromnie opłacalny podatkowo Przepisy zakazują potrącania wydatków z ZFŚS Zakup paczek i bonów to również wydatek pracowniczy Świąteczny wystrój firmy to standard w biznesie Wysłanie kartki pocztowej nie jest reprezentacją

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!